Balfour Beatty Rail bygger ut järnvägen i Södertälje

Foto: Balfour Beatty Rail

Balfour Beatty Rail har tagit hem ett kontrakt med Trafikverket. Uppdraget ingår som en del av utbyggnaden av järnvägen mellan Södertälje C och Södertälje Hamn till dubbelspår. Därtill ska ett nytt signalställverk i Södertälje Hamn byggas och installeras.

Projektet i sin helhet syftar till att öka kapaciteten för pendeltågstrafiken och att öka tillgängligheten vid Södertälje Hamn. För de kommande arbetena, utförs en omfattande ombyggnation och anpassning av pendeltågsstationen vid Södertälje Hamn, dessutom byggs den 1,7 kilometer långa Centrumbanan ut till dubbelspår.  

Beställningen omfattar spårarbeten, elarbeten (kontaktledning, kraftförsörjning samt fjärrstyrning). Förutom dessa ingår signalarbeten såväl som i befintliga signalställverk och nytt ställverk med ny ytteranläggning samt följdändringar i angränsande signalställverk i Östertälje, Södertälje Syd Övre och Bränninge. Även telearbeten, kanalisation och markarbeten vid Södertälje Hamn, inklusive nytt bullerskydd ingår.

Projektets ordervärde uppgår till cirka 330 miljoner kronor.

Järnvägsarbetena kommer att utföras under tiden november 2011 tom maj 2013. Centrumbanan kommer att vara klar i sin helhet under december 2012.

– Vi är mycket glada över att Trafikverket har valt oss som entreprenör för dubbelspårsutbyggnaden i Södertälje. Etableringen i Södertälje blir en viktig bas för vidare utveckling av vår verksamhet i Stockholmsregionen som vi har sett som en strategisk viktig region, säger Anders Gärdström, vd för Balfour Beatty Rail AB.