Bombardier befriar spårvagnarna från luftledningar

Foto: Markku Björkman
Bild: Bombardier

På UITP presenterade Bombardier sitt system som förser spårvagnarna med kraft utan stolpar och luftledningar. Energikällan förflyttas under jord och laddar fordonet via så kallad induktiv effektöverföring.

Lätta spårfordon är enligt många trafikexperter den yttersta formen av eMobility. Trots att de kan vara rena, tysta och bekväma, har de alltid hämmats av en nackdel - kontaktledningen på fordonets tak. Dessa kraftsystem är komplicerade att installera, krävande att underhålla och skapar optiskt oattraktiv infrastruktur.

Med Primove-systemet blir det enligt företaget möjligt att integrera lätt spårtrafik i stadsområden där konventionella kontaktledningar är förbjudna eller ovälkomna – till exempel i stadskärnor, parker, trädgårdar och skyddade fornlämningar. Stadsbilden lämnas orörd, störande visuella inslag minimeras och en traditionell stadsbild bevaras.

Eftersom systemet är en kontaktlös överföringslösning av energi, arbetar det enligt Bombardiers representant på UIPT tillförlitligt under alla förhållanden - även under svåra markförhållanden med sand, snö eller is. Befrielsen från luftledningar ger även stadsplanerare och operatörer inom kollektivtrafiken mer frihet och flexibilitet i utformningen av sina transportlösningar.