Railcare Lining tar hem ny order

Foto: Railcare Lining

Railcare Lining har mottagit en order att utföra fem renoveringar av befintliga järnvägstrummor på Södra stambanan mellan Norrköping och Kimstad.

Ordern är värd cirka 2,5 miljoner kronor, beställare är Svensk Järnvägsteknik och slutkunden är Trafikverket.

Alla trummorna skall rensas, relinas och trumförlängas. Det skall även utföras kompletterande avvattningsåtgärder såsom dikning, erosionsskydd, nya brunnar, nya banmurar samt nya markeringsstolpar. Produktionstiden är under hela juni månad.

Entreprenaden är en totalentreprenad vilket innebär att Railcare Lining har ett totalåtagande vad gäller projektering, byggande, kontakter med berörda markägare med mera.