ST reagerar på höjda banavgifter

Foto: Stefan Nilsson

Riksdagen fattade i december 2012 beslut om infrastrukturpropositionen. Regeringen fick igenom det mesta men när det gäller banavgifter gjorde riksdagen ett tillkännagivande som gick ut på att banavgifterna inom tågtrafiken inte får höjas förrän järnvägens kvalitet har förbättrats.

 - Det var bra att riksdagen ställde sig bakom en frysning av banavgifter tills problemen med järnvägen har retts ut. Det är mer problematiskt att regeringen inte har följt riksdagens beslut utan har gett Trafikverket direktiv i mottsatt riktning när det gäller banavgifter, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

Trafikverket håller nu på och tar fram en nationell plan för infrastrukturen fram till 2025 för på uppdrag av regeringen. Planen ska presenteras den 14 juni. I direktiven som regeringen har gett Trafikverket skriver de att ytterligare resurser kan täckas genom en höjning av banavgifter. Det är mycket pengar det handlar om, från cirka 1 miljard kronor år 2013 till cirka 2 miljarder kronor år 2021. En höjning som alltså riksdagen har sagt nej till.

Fackförbundet ST delar riksdagens bedömning att höjda banavgifter för persontåg och godståg kan leda till att trafiken flyttar till vägtransporter istället. Det är inte bra för miljön.

- Anledningen till att vi inom ST reagerar på höjda banavgifter är att vi har medlemmar inom spårtrafiken. Ett alternativt sätt för tågbolag som utsätts för ökade banavgifter är ju att minska sina kostnader för personal och underhåll. Redan idag är våra medlemmar inom spårtrafiken hårt pressade av arbetsvillkoren och vi menar att det också skulle äventyra säkerheten, säger Britta Lejon.