Euromaint renodlar och säljer dotterbolag

Foto: Euromaint Rail

Euromaint har fattat ett strategiskt beslut att fokusera verksamheten på underhåll av tåg och har som ett led i detta tecknat avtal om att sälja dotterföretaget Euromaint Industry till Coor Service Management för cirka 100 miljoner kronor

Euromaint levererar underhållstjänster till industrin och spårtrafikbranschen. Verksamheten bedrivs i två dotterföretag, Euromaint Rail och Euromaint Industry. Euromaint finns på totalt 18 orter i Sverige och därutöver också i Tyskland, Belgien, Polen, Nederländerna och Lettland.

Euromaint Industry är verksamma inom industriellt underhåll och erbjuder kvalificerade tjänster för driftsäkerhet och produktionsoptimering samt automatiserad produktionsutrustning och komponentupparbetning. Euromaint Industry har cirka 300 medarbetare och omsatte 2010 omkring 360 miljoner kronor.

– Styrelsen i Euromaint har fattat ett strategiskt beslut att fokusera verksamheten på underhåll av tåg. Avyttringen av Euromaint Industry är en naturlig följd av detta beslut. Euromaint kommer framgent att helt fokusera på att stärka underhållserbjudandet inom kärnverksamheten i Norden och övriga Europa, säger Euromaints styrelseordförande Hans Pettersson.

Försäljningspriset uppgår till cirka 100 miljoner kronor. Försäljningen är villkorad av berörda konkurrensmyndigheters godkännande och väntas slutföras i början av december 2011.