Tågens punktlighet oförändrad i april

Foto: Kasper Dudzik

Punktligheten i april låg övergripande på samma nivå som för mars. Främst har godstågen fortsatt att förbättra sin punktlighet.

De händelser som totalt sett drabbade flest tåg under april är:

  • Slipersbyte på Södra stambanan mellan Linköping och Norrköping

  • Spårbyte mellan Floby och Herrljunga på Västra stambanan

  • Banarbete på sträckan Frövi–Ervalla, norr om Örebro

  • Översvämning mellan Ekeby och Knivsta, med efterföljande hastighetsnedsättning för tågtrafiken till och från Stockholm, norrifrån.