Järnvägen i Sydost under upprustning

Här pågår anläggningsarbeten vid Emmaboda station. Foto: Trafikverket
Projekt Järnväg Sydost innebär en totalupprustning av Emmabodabanan, nya mötesspår i Räppe, Åryd, Örsjö och Ångsågsmossen på Blekinge kustbana. Även Växjö bangård byggs om och Verköbanan i Karlskrona rustas upp. Karta: Trafikverket

Järnvägen i sydöstra Sverige har länge varit eftersatt, men i Blekinge med omnejd pågår flera upprustningsprojekt för att råda bot på detta. Bland annat så rustas nu en 57 kilometer lång sträcka på Kust till kust-banan, mellan Karlskrona och Emmaboda. Minskad restid, ökad komfort och höjd säkerhet blir några av resultaten när banan åter är redo för trafik i sommar.

Kust till kustbanan är en viktig tvärförbindelse som korsar hela södra Sverige, från dess västkust till dess ostkust. Banan utgår från Göteborg, passerar Borås, Värnamo och Södra stambanan via Alvesta. Kort därefter anlöper banan Växjö för att sedan dela upp sig i Emmaboda. Här avgrenar sig Kust till kustbanan - i en östlig gren med slutdestination Kalmar och en sydlig dito mot Karlskrona.

Banan avstängd

Upprustningen av järnvägen mellan Emmaboda och Karlskrona inleddes hösten 2010 med arbeten som inte påverkade järnvägstrafiken. December 2011 stängdes banan av och ersattes av bussar.

Det är en rad olika förbättringsåtgärder som genomförs på banan. Hela sträckan får bland annat helsvetsat spår, ny kontaktledningsanläggning och nya mötesspår. Därtill förbättras säkerheten genom att ett 40-tal järnvägskorningar slopas. Banan kommer även att få en ny teknisk administration, då dess tåg kommer att fjärrstyras från trafikcentralen i Malmö.

Alla dessa åtgärder gör att både punktligheten förbättras och att hastigheten kan höjas - till 200 km/tim på delar av sträckan.

Sista stora uppkopplingen

Den stora upprustningen av järnvägen i Sydost närmar sig nu sitt slut. Under Kristi Himmelsfärdshelgen stängs tågtrafiken av på delar av Kust till Kustbanan och Blekinge kustbana när den sista stora inkopplingen görs.

– Vi passar på att göra flera saker under avstängningen berättar Stefan Källberg, projektledare på Trafikverket. Vi lyfter Västrabron på plats i Växjö och lägger två växlar, en i varje ände av mötesspåret i Örsjö, och gör inkopplingen av signalställverket som ska fjärrstyra Emmabodabanan. Vi kommer att vara ett 80-tal man igång under hela helgen för att få det färdigt.

Upprustningen har pågått sen hösten 2010 och under byggtiden har Emmabodabanan varit helt avstängd och flera större avstängningar av Kust-till kustbanan och Blekinge kustbana har gjorts. I juni kommer upprustningen av Emmabodabanan att vara färdig och under hösten 2013 kommer de sista arbetena att göras med en ny station i Örsjö och upprustningen av Växjö station.

– Vi är tacksamma över att resenärerna haft tålamod med vårt arbete säger Stefan Källberg. I gengäld kommer trafiken i framtiden både att vara mer driftsäker och bekvämare menar han.

Under avstängningen, mellan fredagskväll den 10 maj och fram till måndag morgon den 13 maj, kommer ersättningsbussar att trafikera sträckorna. Avstängningen gäller sträckorna Alvesta-Kalmar, Ronneby-Karlskrona och hela Emmabodabanan.