SJ investerade 900 miljoner under 2012

– Det totala antalet förseningar på järnvägen har minskat de senaste åren, säger SJs vd Crister Fritzson. Foto: Mats Lundqvist

SJ investerade 900 miljoner i tågflottan förra året. 200 miljoner har dessutom satsats på vinterförbättringar. Resultat: ökad punktlighet och färre inställda tåg. SJs andel av det totala antalet förseningar på järnvägen har dessutom sjunkit från en tredjedel till en femtedel.

– För tre år sedan drabbades resenärerna hårt. Då bestämde vi oss för att satsa extra på vintertrafiken. Då kom sju av tio tåg i tid. Den här vintern kom nio av tio tåg i tid. Vi är inte framme, men vi har kommit en god bit på väg, säger SJs vd Crister Fritzson.

När det gäller inställda tåg har satsningen på vinterförberedelser och underhåll varit lyckad. SJ tvingades ställa in 17 procent av regionaltågen för tre år sedan. Den här vintern ställdes bara 4 procent in.

– Det totala antalet förseningar på järnvägen har minskat de senaste åren. Samtidigt har SJs andel minskat från en femtedel till en tredjedel, vilket visar att vi är på rätt väg, säger Crister Fritzson. 

SJ har fördubblat kapaciteten för avisning, förbättrat isolering i 400 tågvagnar, satt 20 nya snabbtåg i trafik, bemannat verkstäderna med extrapersonal och vinteranpassat tidtabellen.

– Vi har lyckats vända utvecklingen. Visserligen är punktligheten för årets vintermånader något sämre än förra året. Men då måste man komma ihåg att förra vintern var mild och snöfri, medan årets vinter var ovanligt snörik och kall. Snön låg kvar till bara för två veckor sedan. Jämfört med vintrarna för två och tre år sedan så visar vi upp betydligt bättre punktlighet, säger Crister Fritzson, vd SJ.

På helårsbasis har också punktligheten förbättrats. 2012 var punktligheten 91 procent för fjärrtåg jämfört med 2011 då den var 88 procent och motsvarande siffror för regionaltåg var 90 respektive 87 procent, en uppgång på tre procentenheter vardera. När det gäller SJs förseningar 2012 så var SJ ansvarigt för 18 procent av dem. Resterande del berodde på väder, infrastrukturproblem eller andra tågoperatörer. Under mars månad var SJs direkta ansvar för de egna tågförseningarna 8 procent.