Renässans för tunnelidén mellan Bornholm och Sverige

Dagens färjeförbindelser till Bornholm. Bild: Stena Line

Flera debatter och parlamentariska behandlingar i Danmark visar att idén om att bygga en järnvägstunnel mellan Sverige och Bornholm lever kvar. Redan år 2006 föreslogs det att en tunnel skulle byggas mellan Sandhammaren i Skåne och Vang på Bornholm.

Passagen under vattnet skulle då bli 35 till 40 kilometer lång. En utredning som har gjorts visar att en tunnel skulle kosta mellan femton och femtio miljarder danska kronor att bygga. I en opinionsmätning som Danmarks radio gjorde stöder 54 procent av öns befolkning projektet.

– När man överväger en tunnel mellan Bornholm och Sverige, är det viktigt att titta även på andra alternativ, såsom förbättrad flygtrafik sade danske professorn i nationalekonomi, Bjarne Madsen, som gästtalade nyligen vid Intresseföreningen Tunnel Bornholms diskussionsmöte.

– Vi bör titta på andra alternativ för att ta reda på om vi kan få ut ännu mera av pengarna, än vad en tunnel kommer att kosta, sade Madsen.

Samtidigt medgav han att en tunnel är ”naturligtvis bättre än dagens aktuella trafiklösning”.  En annan omständighet är en tunnel till Sverige är till klar ekonomisk fördel för öborna jämfört med situationen i dag.

Den svenska tunnelföreningen skriver på sin hemsida att flera stora infrastrukturprojekt i södra Skandinavien som till exempel Öresundsbron, Citytunneln och Stora Bältbron har redan sett dagens ljus. En Bornholmstunnel skulle vara en del av detta nätverk som kommer att länka ihop södra Skandinavien.