EUs fjärde järnvägspaket på remissrunda

Foto: Council of Europe

STIF har via CLECAT möjlighet att inkomma med synpunkter på det så kallade fjärde järnvägspaket och ser ett klart behov av att speditörernas åsikter kommer till EUs kännedom.

Transportindustriförbundet kommer inom kort att publicera ett uttalande om detta paket på hemsidan. Medlemmar i Transportindustriförbundet uppmanas inkomma med synpunkter och kontakta kansliet för vidare information.