Infranord vinner storkontrakt i Norge

E6-Dovrebanen är ett samarbetsprojekt mellan Vegvesenet och Jernbaneverket. Illustration: Minnesund

Infranord har nyligen vunnit uppdraget att utföra spår och kontaktlednings-arbeten på Dovrebanan mellan Langset-Kleverud. Uppdraget är värt 164 miljoner norska kronor och är det hittills största uppdraget Infranord vunnit i Norge.

På Dovrebanan vid Mjøsa pågår just nu Norges största väg- och järnvägsprojekt. ”Fellesprosjekt E6-Dovrebanen” är ett samarbetsprojekt mellan Vegvesenet och Jernbaneverket där 21 kilometer fyrfilig motorväg och 17 kilometer järnväg ska anläggas för att öka kapaciteten och reducera restiden för resenärerna.

Projektet är uppdelat i sektioner. Infranord har vunnit uppdraget att utföra spår- och kontaktledningsarbeten på sträckan Langset - Kleverud där 17 kilometer dubbelspår ska anläggas. Uppdraget påbörjas i juli 2013 och ska vara färdigställt 2015.

Under 2011 och 2012 har Infranord utfört förberedande arbeten på sträckan, bland annat borrat fundament för kontaktledningsstolpar, byggt om kontaktledningar samt byggt en ny rangerbangård vid Eidsvoll station.

Totalkostnad för hela ”Fellesprosjekt E6-Dovrebanan” beräknas till 10,1 miljarder NOK varav 4,9 miljarder NOK för järnvägsprojekt.