Fortsatta upprustningsarbeten på Ostkustbanan

Reginatåg på Ostkustbanan. Foto: Mats Schedin

I samband med upprustningsarbeten på Ostkustbanan, kommer bussar delvis ersätta tågtrafiken på sträckan Sundsvall-Söderhamn fram till 26 april.  

Järnvägen mellan Gävle och Sundsvall har i dag stora kapacitetsproblem. De nyöppnade Ådals- och Botniabanorna har stor potential, men för att få full kapacitet är det nödvändigt att göra åtgärder på Ostkustbanan. Trafikverket bygger därför sju nya mötesstationer, höjer standarden så att tyngre tåg kan köra, samt gör underhållsåtgärder längs sträckan. 

För att Trafikverket ska kunna utföra dessa arbeten måste banan stängas under vissa tider. Banan är hårt belastad men Trafikverket strävar efter att tillgängligheten ska vara så hög som möjligt och att hitta den bästa lösningen så att resenärer och godstransportörer störs så lite som möjligt.

Vid två tillfällen, helgerna 23-26 maj och 5-8 september, stängs hela sträckan Gävle-Sundsvall. Då genomförs spårbyten, inkopplingar av nya stationer samt omfattande underhållsinsatser. Helgen den 27-30 juni är sträckan mellan Söderhamn och Sundsvall helt avstängd.