Byggstart 2015 för spårvagn i Tammerfors

En av de Valmet RM 2 spårvagnar på linje 1 trafikerade i Åbo fram till 1972. Bildenav spårvagn nr. 49 är från 1959. Foto: Stadin

Två finländska städer, Tammerfors och Åbo, samarbetar om planläggning av spårvagnsnät och vagnanskaffning.  Åbos spårvägsplaner siktar på byggstart år 2020.Tammerforsplanerna har kommit längre, där tror man på byggstart 2015.

Beslutet fattades i fullmäktige redan 2009, under förutsättning att staten sedan deltar i byggkostnaderna. Ett byggbeslut kan fattas tidigast under nästa år. I både Åbo och Tammerfors är tanken att genomföra spårvägsprojektet i  två etapper, med ett nät som börjar i städernas centrum och sedan utvidgas till grannorterna. De konkreta planerna i dag gäller bara första etappen.

Den första biten av Åbospårnätet uppskattas kosta 150 miljoner euro, vilket skulle lämna 100 miljoner för staden att betala. I Tammerfors räknar man att första skedet kostar omkring 180 miljoner euro.                  

Spårlängden för första skedet i Åbo är cirka 20 km (från Centrum till Runosbacka, Kråkkärret och Moikoinen). I Tammerfors är spårlängden  20-22 km beroende på vilket alternativ det blir (från Centrum till Hervanta och Lentävänniemi). Även Tammerfors har planer att bygga ut nätet senare.