Kristianstad C rustas upp

Foto: Måns Sjödahl

Nu byts perrongtaket på Kristianstad station. Samtidigt monteras nya informationstavlor och ett utökat högtalarsystem på plats. Arbetet kommer att ha stor påverkan på tågtrafiken till och från Kristianstad.

Arbetet med det nya perrongtaket ingår i projektet Kristianstadlänken och det nya Resecentrat.Under byggarbetet som inleds måndag 15 april kl 06.00 t.o.m. fredag den 31 maj sker all tågtrafik till och från Kristianstad från spår 1. Övriga spår stängs av säkerhetsskäl. Viss trafik kommer att ställas in och förseningar kan väntas i övrig trafik. Man uppmanar därför resenärerna att följa Skånetrafikens information och att ta extra tid med i planeringen av resan. Arbetet med perrongtaket kommer att stå klart juni 2013.