MSE tar hem order på tågtrafikledningssimulator

Foto: MSE

MSE Weibull får order från Trafikverket att leverera en tågtrafikledningssimulator. MSE och det brittiska företaget TRE samarbetar i projektet för att utveckla och leverera en tågtrafikledningssimulator.

Simulatorn replikerar funktionaliteten hos tågtrafikledningssystemet där egenskaper för varje tågtyp och banans topologi (exempelvis gradienter, kurvspår, siktförhållanden till signaler och hastighetsbegränsningar) presenteras i realtid för användaren. Via instruktörsgränssnittet styrs hela simulering, från förberedelser, via genomförande till utvärdering och uppföljning av utbildningsresultatet.

Simulatorn består av tre huvuddelar; instruktörsstationen, tågtrafikledarestationen och servern. Dessa tre är sammankopplade via nätverk. Tågtrafikledarstationen är designad för att i möjligaste mån replikera en normal, icke-simulerad sådan. Detta gäller såväl fysiska dimensioner och ergonomi som den fulla funktionaliteten, inkluderande ljud.

Att införa högfidelitetssimulatorer i verksamheten innebär att Trafikverket kommer att få tillgång till ett effektivt utbildningsverktyg. Bland annat kommer man att kunna mängdträna farliga och ovanliga situationer och på sätt bli bättre förberedd för sin arbetsuppgift.