SJ satsar på Dalarna

Dan Olofsson, pressinformatör på SJ. Foto: Stefan Nilsson/SJ

SJ satsar på Dalarna och öppnar i december en ny åkstation för lokförare och ombordpersonal i Falun. Det innebär ett 60-tal nya arbetstillfällen på orten.  SJ kör idag sju Snabbtåg och tre InterCity-tåg och i vardera riktningen mellan Dalarna och Stockholm.

– Dalarna är en viktig marknad för SJ. Den här satsningen visar att vi räknar med ett fortsatt ökat resande i regionen, säger Dan Olofsson, Trafikchef på SJ.

Den nya åkstationen i Falun innebär förbättringar för både resenärer och SJ. Åkstation Falun kommer att bidra till att SJs organisation blir effektivare.

– Våra kunder får ökad service genom lokal närvaro, inte minst genom att vi har närmare till extra personal och därför kan lösa trafikstörningar snabbare på Dalabanan. Åkstationen möjliggör ett effektivare arbetsätt för våra medarbetare. Idag åker personalen upp dagen innan de börjar sina arbetspass på morgontågen från Dalarna. I fortsättningen kan de åka hemifrån direkt till arbetet på morgonen, säger Dan Olofsson.

Idag bemannas trafiken på sträckan Dalarna-Stockholm med medarbetare som är stationerade på andra platser i landet. Det nya personalbehovet motsvarar ett 60-tal arbetstillfällen, varav de flesta kommer att vara på plats under hösten 2013.

Förutom lokförare och ombordpersonal så kommer det även att finnas arbetsledning i Falun. SJ har redan idag fastanställd driftledningspersonal stationerad i Krylbo, samt personal i resebutiken i Borlänge.