Bombardier får tunnelbaneorder från Singapore

Leverans av de nya vagnarna. Foto: Bombardier

Bombardier har fått en order från Singapore värd 75 miljoner euro på ytterligare 45 Movia-tunnelbanevagnar. Tågen kommer att sättas in på den nya Down Town Line, som med sina 42 kilometer och 33 stationer blir världens längsta linje för förarlös drift.

I oktober 2012 levererade Bombardier, två veckor före utsatt datum, de första vagnarna enligt det kontrakt som tecknades 2008 med Land Transport Authority of Singapore (LTA). Den beställningen avsåg 219 vagnar. 

Down Town Line väntas få cirka 500 000 resenärer dagligen när linjen är i full drift 2017. Förarlös drift ställer synnerligen höga krav på säkerhet, funktion och tillförlitlighet. Ett skäl är att trafik med förarlös drift kan ske med högre turtäthet för att ge större kapacitet. Ett annat skäl är att personal inte finns till hands i riktigt samma höga utsträckning för att åtgärda mindre fel som skulle kunna leda till driftsstörningar. Ett tredje skäl är att exaktheten vid ankomst till plattform måste vara hundraprocentig.

Arbetet med konstruktion sker i Hennigsdorf, Tyskland medan montage äger rum hos Bombardiers joint venture i Changchun i Kina.

Movia-vagnarna ska ge Singapore ett lyft både tekniskt och miljömässigt jämfört med de tåg som idag trafikerar tunnelbanenätet. Kapaciteten blir exempelvis mer än 10 procent högre än för de tåg som idag är i drift på stadens Circle Line. Tack vare driv- och styrsystemet, som är utvecklat och konstruerat av Bombardier i Västerås, reduceras energiförbrukningen och driftskostnaderna minskas. Tåget är också återvinningsbart till 90 procent.