Miljöpartiet föreslår orange linje

Foto: Christer Wiik

Miljöpartiet i Stockholms stad lämnar ett förslag på en helt ny tunnelbanelinje. Orangea linjen sträcker sig mellan Älvsjö och Universitetet och har en förgrening västerut till Solvalla. Linjen beräknas ge cirka 300 000 nya sittplatser i tunnelbanesystemet.

- Den orangea linjen är ett klimatsmart alternativ till Förbifart Stockholm. I ett slag minskar vi Stockholms klimatpåverkan, höjer kapaciteten i tunnelbanesystemet med 300 000 sittplatser och förkortar restiden mellan norra och södra Stockholm med cirka 10 minuter, säger Daniel Helldén (MP), oppositionsborgarråd i Stockholms stad i ett pressmeddelande.

Miljöpartiets förslag om ska ge stockholmarna ett snabbare och effektivare sätt att ta sig mellan norra och södra Stockholm samtidigt som den avlastar centrala Stockholm och skapar förutsättningar för tiotusentals nya bostäder.

- Den orangea linjen skapar förutsättningar för 68 000 nya och planerade bostäder. Alliansens politik där stora motorvägar är utgångspunkten för det framtida bostadsbyggandet är ett förlegat förhållningssätt, i ett modernt Stockholm är tunnelbanan utgångspunkten för fler bostäder, säger Daniel Helldén.