Mälarbanan överdäckas genom Sundbyberg

Foto: Christer Wiik

Trafikverket och Sundbybergs stad har nu träffat en överenskommelse som möjliggör utbyggnad av Mälarbanan till fyra spår och en övertäckning av järnvägen genom centrala Sundbyberg.

Mälarbanan kommer att gå mellan Kallhäll i Järfälla och Tomteboda i Solna. Sedan tidigare har finansieringen av byggandet varit säkrat för den första etappen, mellan Kallhäll och Barkarby. Men det har saknats medel för att bygga etappen Barkarby - Tomteboda, som går genom Sundbybergs centrum, på grund av den dyrare tunnellösningen.

När Trafikverket bygger Mälarbanans fyra spår genom centrala Sundbyberg kommer hela spårområdet att ligga under jord. Det framgår av ett avtal mellan Trafikverket och Sundbybergs stad som presenterades på en presskonferens under måndagen. Avtalet har kommit till stånd efter en bred politisk uppgörelse mellan Sundbybergs partier, och kommer formellt att tas upp för beslut i kommunfullmäktige den 25 mars.

– Mälarbanan är ett av länets viktigaste projekt och i och med detta avtal kan ytterligare en pusselbit komma på plats för att få ökad kapacitet, kortare restider, mindre risk för trafikstörningar och en bättre miljö, säger Trafikverkets regionchef Helena Sundberg.

Det nya avtalet innebär att Sundbyberg går in med 800 miljoner kronor i projektet och i utbyte blir ägare till 40 000 kvadratmeter mark ovanpå den övertäckta järnvägen.

– Det är ett mycket stort och viktigt beslut för Sundbybergs framtid. När järnvägen läggs under jord kommer yta att frigöras och vi får en sammanhållen stadskärna med plats för torg, mötesplatser och viss bebyggelse i markplan. Tågbullret försvinner samtidigt som kommunikationerna förbättras. Jag är väldigt glad att vi lyckats lösa det här tillsammans med Trafikverket, säger kommunstyrelsens ordförande Jonas Nygren (S).

Oppositionsrådet Mikael T Eriksson (M), som också deltog på presskonferensen, tycker att avtalet ger Sundbyberg stad förutsättningar till fortsatt förnyelse.

– Järnvägen har historiskt alltid varit av central betydelse för oss och med den här lösningen kommer den även i framtiden att bidra till vår stads attraktivitet.