Veidekke får ytterligare uppdrag på Lidingöbanan

Bild: Veidekke

Efter att ha fått förtroendet att utföra mark- & betongarbete på den nya spårvagnsdepån på Lidingö, Agadepån, har Veidekke fått fortsatt förtroendet av Trafikförvaltningen, att i samverkan med kund och projektörer utföra markarbeten för Lidingöbanan.

Lidingöbanan är idag en cirka 9 kilometer lång spårväg som går på egen banvall från Torsvik till Gåshaga brygga. Banan skall upprustas gällande kapacitet och tillgänglighetsanpassas. Därefter kommer den att trafikeras med nya spårvagnar och ingå som en del av Spårväg City. När banorna kopplas ihop vid Ropsten möjliggörs resor från Gåshaga brygga till Sergels torg/T-Centralen utan byte.

I Veidekkes åtagande ingår i huvudsak byggnation av nytt dubbelspår på delar av sträckan. I samband med detta blir det omfattande ledningsomläggningar, schakt och fyllnadsarbeten, markförstärkningar, kanalisation, samt ombyggnad och flytt av befintliga hållplatser.