Nokia Siemens levererar till Polska Järnvägarna

Foto: Artur Gorski

Nokia Siemens Networks kommer att leverera sitt GSM-baserade tågkontrollsystem till alla större järnvägslinjer i Polen. Landets järnvägsnätsförvaltning, PKP Polskie Linie Kolejowe, moderniserar det mycket komplexa tågkontrollsystem som kopplar samman Polens huvudstad Warszawa, med norra Östersjön och hamnen i Gdynia.

Utplaceringen av GSM-R-nät längs ett 350-kilometer långt avsnitt av Polens E65-linje kommer att skapa en kommunikationsplattform för den nya ERTMS-lösningen. Projektet kommer att genomföras av ett konsortium av Nokia Siemens Networks, Thales Polska Sp. z oo och Bombardier Transportation. ERTMS-standarder kommer att införas på denna livligt trafikerade person- och godstrafikrutt.