Strukton uppgraderar tåg i Toulouse

Foto: Antoine Blondin

Strukton kommer att leverera nya omformare till VAL206-vagnar i Toulouse. De nya omformarna är en del av ett större renoveringsprojekt.De 28 helautomatiserade vagnarna kommer att förses med en 750V DC / 72V DC batteriladdare och en 750V DC/400V AC-omformare. Leveranserna kommer att påbörjas under Q3 2013. Strukton använder redan dessa moderna och lätta moduler i ett projekt för tunnelbanan i Amsterdam och på ett monorail-system i Kuala Lumpur.Under 2011 leverarade Strukton ett nytt elförsörjningssystem för VAL206 till operatören Tisséo. Dessa omformare fungerar utmärkt enligt företaget