Kina stor marknad för Bombardier

Bild: Bombardier

Kina är en gigantisk marknad, men också en högkvalitativ produktionsbas som stärker konkurrenskraften hos europeiska industriföretag. Det var budskapet från Bombardiers Sverigechef Klas Wåhlberg vid ett evenemang hos Sweden China Trade Council.

I sin presentation framhöll Klas Wåhlberg att Bombardier, som tillverkare av tåg och tunnelbanevagnar, numera ser Kina som en integrerad del av sin produktionskedja.

– Vi har 4 000 medarbetare inom konstruktion, produktion och underhåll i våra kinesiska verksamheter. Huvuduppgiften är att leverera till projekt i Kina och det är naturligt eftersom den marknaden växer så snabbt, men vi kan också utnyttja anläggningarna för leveranser till andra länder.

Han betonade att avancerad tillverkning i Kina numera håller en kvalitet i världsklass.

– Ett exempel är de tunnelbanevagnar till Land Transport Authority i Singapore som tillverkas vid vår fabrik i Changchun. Design och konstruktion har skett i Västerås och Hennigsdorf i Tyskland och själva produktionen sker alltså i Kina. Samspelet mellan Bombardiers anläggningar i Europa och Kina gör att vi kan optimera konstruktion, kvalitet och kostnadseffektivitet, sade Klas Wåhlberg.

Klas Wåhlberg tog även upp den roll som Bombardiers svenska rörelse spelar i koncernens närvaro i Kina. Världens snabbaste tåg i operationell drift, Zefiro 380, har till stor del utvecklats och konstruerats i Sverige. Det har också det ERTMS-baserade signalsystemet för sträckor som Peking-Shanghai.  

– I projekt som de här kan vi förena global utveckling med lokala tillämpningar på ett mycket effektivt sätt. Det ett bra bevis på konkurrenskraften hos svensk järnvägsindustri.