Knorr-Bremse Group redo att starta produktion i Ryssland

Det näst största fraktbolaget i Ryssland, som driver en flotta på 180 tusen godsvagnar, har tecknat avtal med den tyska Knorr-Bremse gruppen om att bilda ett gemensamt företag för tillverkning av högteknologisk bromsutrustning för rullande järnvägsmateriel i Ryssland och CIS-regionen.Det gemensamma företaget, med namnet "Knorr-Bremse 1520", kommer att förläggas till Tver-regionen, i en anläggning på 16 000 kvadratmeter. Byggnationen av den nya fabriken redan har startat. Driftsättningen av anläggningen är planerad till mitten av 2014. Anläggningen väntas vara driftsatt i full kapacitet i slutet av 2015 och kommer att skapa ungefär 400 jobb.Totala investeringarna i den nya anläggningen i det inledande skedet kommer att uppgå till 120 miljoner rubel motsvarande 30 miljoner dollar.Den nya anläggningen kommer att inrikta sin tillverkning på ett brett sortiment av skivbromsar, oljefria kompressorer etcetera.