Västerländska företag investerar i Sydafrika

Foto: André Kritzinger

Ett konsortium av västerländska företag planerar att börja genomföra ett storskaligt järnvägsprojekt i Sydafrika. Det gäller en ny järnvägslinje som ska länka samman Johannesburg och Durban, Sydafrikas två största städer - till en total kostnad som uppskattas till 18 miljarder dollar.

Projeket består av en ny järnvägsförbindelse, med en total längd av 600 kilometer, som kommer att ha kapacitet att transportera runt 17 000 passagerare per dag och 4,2 miljoner ton gods per år. År 2050 förväntas passagerarkapaciteten öka upp till 38 000 passagerare per dag.Hittills har en förstudie av projektet redan genomförts av Japan International Consultants och bland de potentiella deltagarna i projektet finns några välkända kinesiska företag inom järnvägsbyggnad, tillsammans med franska Alstom som länge uttryckt intresse för initiativet. Alstom har cirka 60 procent av den globala järnvägsmarknaden för VHS-tåg.Slutligt besked av investerare beror på vilken positionen den sydafrikanska regeringen intar, och då särskilt dess vilja att ge stöd till den nya järnvägslinjen. Enligt färska uttalanden Philippe Roch, chef för Alstom Transport Sydafrika, är rutten Johannesburg - Durban inte lönsam utan statligt stöd.För närvarande har Sydafrika bara en snabbjärnväg som förbinder Johannesburg och Pretoria.