Future Transport Award: Dubbelslam för Umeå

De två vinnarna i Future Transport Award: Boh Westerlund, vinnare i klassen Public Transport samt Bertil Hammarstedt i prisklassen, Intermodal Goods. Foto: Christer Wiik

Det var dubbelt upp för Umeå, när Nordic Rails branschpris, Future Transport Award 2011, delades ut i samband med Nordic Rails branschfest.

Syftet med Future Transport Award är att lyfta fram goda exempel och föredömen som tagit fram effektiva, miljöriktiga och ekonomiskt fördelaktiga transportlösningar för personresor och godstransporter.

Future Transport Award delas ut i två kategorier: Intermodal Goods och Public Transport.

I klassen Intermodal Goods vann Nordic Logistic Center i Umeå. Bolaget prisas för sina intermodala lösningar. Här sker bland annat ett gott samarabete mellan de tre aktörerna NLC Terminal, NLC Park och Umeå Hamn.

 I klassen Public Transport vann ett annat umeåföretag – Hybercon.  Företaget som utvecklar hållbara transporter och konverterar fordon till eldrift har sedan december 2010 arbetat i ett projekt tillsammans med Umeå Kommunföretag som innebär att utveckla, testa och utvärdera snabbladdningsbara elbussar med hybridbackup för stadstrafiken i Umeå. Bolaget samarbetar i utvecklingsprojektet med flera olika företag där de viktigaste partnerna är holländska e-Traction som bidrar med drivsystem för bussar samt spanska Opbrid som bidrar med en laddstation. Projektet skall efter att testerna är gjorda utvärderas i syfte att studera konsekvenserna av ett storskaligt införande i Umeås stadstrafik.