Nya stor järnvägsbro på plats vid Oberbrunn

Foto: stöhrfix

Leveransen av den första delen av den nya stora järnvägsbron för sträckan Nürnberg - Berlin började med 18 tungtransporter i början av februari. De enskilda delarna är prefabricerade i Zwickau, Sachsen.Transporten leddes på motorvägarna A 9 och A 70 till A 73 och sedan till Oberbrunn och genom vidare ängsmarker till byggplatsen. Här har brodelarna satts samman med hjälp av en 500-tons kran och lyfts upp på bropelarna. Transporterna för de första  brospannen slutfördes mellan 4 februari och 5 april. De enskilda brodelarna väger över 80 ton och de är mer än 30 meter långa och sex meter breda.Den mer än 219-meter långa bron står på tre valvbågar över floden Main. För passage över nya kanaler och länsvägen till Nedensdorf har en 88-meter hög bågbro byggts. Söder om bron kommer den nya järnvägen att kopplas till det befintliga järnvägsnätet. Den 3 756 meter långa tunneln under Eierberge ligger norr om det nya linjedragningen.