Dubbelspår i Södertälje försenas

Pendeltåg vid Södertälje Centrum. Foto: Christer Wiik

Byggandet av dubbelspår i Södertälje har påverkats av förseningar och Trafikverket kan nu konstatera att den pågående avstängningen av sträckan Södertälje centrum – Södertälje hamn behöver förlängas.

Grunden till förseningarna i projektet är främst två samverkande orsaker. Dels har en entreprenad överklagats. Överklagan kom in i juni 2011, strax innan arbetet med den aktuella entreprenaden skulle sätta igång. Förvaltningsdomstolen har nu – efter fyra månader - avslagit ansökan om överprövning och arbetet kan nu komma igång.

Dels har flera av bygghandlingarna i projektet inte kunnat godkännas av Trafikverket eftersom den upphandlade projektören och Trafikverket har olika uppfattning kring de tekniska lösningarna i projekteringen.

Därför har Trafikverket nu fått planera om flera produktionsaktiviteter. Konsekvensen blir att avstängningen av den så kallade centrumbanan mellan Södertälje centrum och Södertälje hamn måste förlängas fram till mitten av december 2012. Trafikverket räknar dock med att kunna hålla sluttiden för projektet i sin helhet, sommaren 2013.

– Vi kan bara beklaga att avstängningen blir längre än planerat. Vi har undersökt möjligheterna att på olika sätt omdisponera arbetet för att minska avstängningstiden, och på så vis minska störningarna för resenärerna . Men vi har kunnat konstatera att det är omöjligt att hinna ta igen den förlorade tiden på ett säkert och klokt sätt. Vi håller hårt på säkerheten och kan därför inte ta några genvägar i arbetet, säger Tomas Flyckt, projektledare för Södertälje dubbelspår.