Vinstökning för SJ under 2012

Foto: Christer Wiik

Under helåret 2012 ökade SJ:s resultat före skatt till 498 miljoner kronor (38) och omsättningen ökade till 8 504 miljoner kronor (8 038). Under 2012 ökade punktligheten för fjärrtågen till 91 procent (88) och för regionaltågen till 90 procent (87), en uppgång med tre procentenheter.

– En stabil ekonomi ger utrymme för kundförbättringar samtidigt som ökad punktlighet stärker förtroendet för både SJ och järnvägen. Samtliga nya snabbtåg SJ 3000 är snart tursatta och det har varit en mycket lyckad tågintroduktion, säger Crister Fritzson, vd för SJ.

Under fjärde kvartalet blev resultatet före skatt 106 miljoner kronor (230) samtidigt som omsättningen ökade till 2 302 miljoner kronor (2 199).

– Resultatet för fjärde kvartalet påverkades negativt av snöovädret den 5-6 december, av trafikreduceringar under december och av ett banarbete med kort varsel mellan Skövde och Töreboda. Men glädjande nog har resandet med SJ ökat med 5 procent med jämförbar trafik under den senaste tolvmånadersperioden, säger Crister Fritzson.