Norrköpings spårvägar: I höst når spårvägen Navestad

Norrköping är en av få svenska städer som fortfarande har kommersiell spårvägstrafik. Foto: Christer Wiik
Ringdansen är ett bostadsområde i stadsdelen Navestad i södra Norrköping som i höst får spårvägskommunikationer. Foto: Christer Wiik

I höst invigs den sista etappen av Norrköpings spårvägsutbyggnad i söder. I och med detta får äntligen en av Östgötametropolens befolkningsmässigt största stadsdelar, Navestad, det populära kollektivtrafikslaget intill knuten.

År 1904 kunde ”Gula faran”, den i folkmun döpta spårvagnen, för första gången rulla ut på Norrköpings gator. Staden var en av flera svenska städer som under tidigt 1900-tal skulle ta till sig ett helt nytt sätt att resa och spårvägen skulle snart etablera sig i hela tolv svenska städer som mest. Detta innan 60-talets stora stadsomvandlingar som fick till följd att spårvägen gick ett dystert öde till mötes, utkonkurrerad av bussen eller tunnelbanan.

Spårvagnen i Norrköping har som i andra städer också varit hotad av nedläggning och så sent som under 90-talet ägde en livlig debatt mellan politiker och allmänhet rum, där man diskuterade spårvägens framtida existens. Det var väldigt nära att det faktiskt togs beslut om att lägga ner spårvägsystemet och ersätta det med bussar. Men man vände i frågan och tog beslut om att spårvagnarna skulle vara kvar. 

Spårvägen som stadsutvecklare

Det har länge funnits planer på att bygga ut spårvägsnätet till de tättbefolkade, södra delarna av Norrköping, Hageby och Navestad. Dock skulle det dröja innan man vågade realisera planerna. Men så i maj 2009 togs det första spadtaget för den första deletappen mellan Ljura-Trumpetaregatan i Hageby. Och i oktober 2010 invigdes denna etapp, vilket har även har satt prägel på Norrköping i stort. Spårvägen är nämligen en viktig förutsättning för stadsutveckling.

Det är ett välkänt faktum att där det finns bra kollektivtrafikstråk, där visar byggherrar av alla de slag ett intresse av att finnas på plats. Ett exempel är det nya köpcentrumet i Hageby som slog upp portarna i samband med spårvägens ankomst. Och i anslutning till spårvägens nya sträckning skapas här även nya bostäder och arbetsplatser.

Navestad tättbefolkat

Den 21 oktober är det alltså invigning av den sista, 1,5 kilometer långa, spårvägsetappen ner till stadsdelen Navestad i sydöstra Norrköping. Bygget av spårvägen satte igång strax efter invigningen av Hagebyetappen och denna sista delsträcka, som har en totalkostnad på cirka 40 miljoner, är viktig för stadsdelen som bland annat innefattar flerbostadsområdet Ringdansen.

– Navestad är ett tättbebyggt bostadsområde med cirka 15 000 invånare och lämpar sig därmed väl för spårvägstrafik som kräver ett visst befolkningsunderlag för att bli effektiv, säger Leif Lindberg, teknisk chef, Norrköpings kommun. 

Kollektivtrafikresenärerna i stadsdelen får under utbyggnaden hålla till godo med matarbussar som löper mellan Ringdansen i Navestad och Trumpetaregatan i Hageby, där spårvägen nu stannar. Men efter invigningen får sydöstra Norrköping tre nya hållplatser, Atriumhuset, Ringdansens centrum samt slutstation Kvarnberget, där spårvägen får en vändslinga.

Avgång var tionde minut

Under rusningstid kommer trafikoperatören Veolia att köra från Navestad vart 10:e minut och just denna täta tidsintervall är, enligt Lindberg, nödvändig för att locka till sig spårvägsresenärer.

– Kommer spårvagnen så pass ofta har inte resenärerna ett så stort behov av tidtabeller, det går bra att bara gå och ställa sig vid hållplatsen utan att behöva vänta mer än några minuter på nästa tur.

Vagnsbrist under hösten

Enligt Lindberg har också den nya sträckan till Hageby lockat till sig nya resenärer till spårvägen.

– Under mätningarna i november-december såg vi en resandeökning med cirka 15 procent, detta trots vissa trafikeringsproblem under hösten på grund av vagnsbrist. Några av vagnarna har varit utlånade till Stockholms cityspårväg. Men vi har även haft leveransförseningar på de nya Flexity Classic-vagnar som har beställts av Bombardier.  Förseningarna har att göra med att Bombardiers anläggning i Bautzen i östra Tyskland, drabbades av översvämningar under hösten.

 Som inte detta vore nog har även naturens nycker även drabbat en av Bombardiers underleverantörer i Japan, som fick leveransproblem på grund av höstens ödesdigra jordbävning. Men Norrköping har kompenserats av Bombardier som lånat ut sex stycken spårvagnar av modell Tatra som tidigare trafikerat Berlin. Men nu i sommar är man i kapp med leveranserna.

– Tre av de beställda vagnarna Flexity Classic ska sättas in i trafik lagom till hösttidtabellen och resterande sju vagnar ska levereras innan årsskiftet, avslutar Leif Lindberg.