Italiensk spårvagnsaffär granskas

Foto: Christer Wiik

Stadsrevisionen i Göteborg tar ett helhetsgrepp kring strulet med de italienska spårvagnarna, där flera har tagits ur bruk. Affären ska granskas för att ta reda på vem som har gjort vad och vad som egentligen står i köpeavtalet och om det finns ersättning att söka för sen leverans.

Det handlar också om att se över risker, såväl ekonomiska som att rostangrepp på vagnar kan leda till olyckor, enligt Lars Bergsten (M), ordförande i Stadsrevisionen.

(TT)