Nordic Rail igång

Nordic Rails första paneldebatt handlade om höghastighetsbanornas framtid i Skandinavien. Foto: Christer Wiik
Lars Kleppe, vd Alstom Norden, framför en modell av bolagets nya tåg, Coradia X62, som i december ska börja trafikera Botniabanan via Norrtåg. Foto: Christer Wiik
Infra Nord var en många utställare som i år ställer ut på Nordic Rail. Foto: Christer Wiik

Nordens största arrangemang för järnvägsindustrin inleddes igår. Ett av de första seminarierna behandlade ett högaktuellt ämne, höghastighetsbanor.

På nyckelseminariet ”Höghastighet så in i Norden” var den inledande debatten livlig, bland annat om kostnader för att bygga banorna. Enligt den statliga höghastighetsutredningen från 2008 (Malm-utredningen) blir prislappen 125 miljarder kronor för att bygga höghastighetsbanor mellan Stockholm–Göteborg, samt Stockholm–Malmö.

– Det är inte dyrt, menade bland andra Sören Belin, koordinator för Future Rail Sweden, och hänvisade till att den årliga kostnaden enligt Malm-utredningen som högst blir 8 miljarder kronor.

Och Bo-Lennart Nelldal, från KTH:s Järnvägsgrupp slog fast att det är samhällsekonomiskt lönsamt att bygga höghastighetsbanor.

– 125 miljarder låter som mycket pengar, men det kan sättas i relation till att vi Sverige satsat ungefär 100 miljarder kronor på infrastruktur varje årtionde sedan 1990.

Men om satsningen på höghastighetsbanor ska rymmas inom statsbudgetens ram, blir det problem, varnade flera paneldeltagare. Därför bör andra finansiella lösningar övervägas, till exempel olika former av PPP (Public Private Partnership).

Paneldeltagarna var eniga om att höghastighetsbanor är det bästa sättet att lösa de svåra kapacitetsproblem som svensk järnväg lider av, något som även Bo-Lennart Nelldal närmare gick in på under sin separata föreläsning.

­– Slutsatsen är att det blir 2–3 gånger så hög kapacitet för godstågen på befintlig järnväg om separata höghastighetsbanor byggs, sade han.

– Den är gången måste politikerna bestämma sig – och jag förväntar mig att de fattar långsiktiga beslut, sade Sören Belin, Future Rail Sweden.

Och Lars Kleppe, Country President för Alstom i Sverige, efterlyste att regering och riksdag så snart som möjligt fattar ett inriktningsbeslut om att höghastighetsbanor ska byggas.

Höghastighetsbanor diskuteras även i Norge och en omfattande utredning pågår. Tom Stillesby, huvudprojektledare för Jernbaneverkets Höghastighetsutredning, redogjorde på seminariet dels för hur långt utredningsarbetet kommit, dels för de problem man har att ta ställning till. Flera olika korridorer utreds och inom dessa flera alternativa sträckningar. Tom Stillesby ville i nuläget dock inte säga om eller vilka sträckor Jernbaneverket kommer att förorda. Utredningen ska vara klar i februari 2012.