Veolia Transport vann upphandling

Foto: Christer Wiik

Veolia Transport Sverige vann upphandlingen om tågtrafiken mellan Emmaboda-Karlskrona, Emmaboda-Kalmar och Hässleholm-Växjö. Det meddelade Blekingetrafiken, Kalmar Läns Trafik, Länstrafiken Kronoberg och Skånetrafiken.

Uppdraget som består av Krösatågstrafik och regionaltågstrafik på sträckorna Emmaboda – Karlskrona, Emmaboda – Kalmar och Hässleholm - Växjö, är på fem år och med möjlighet till förlängning på ytterligare tre år.

Trafikstarten för samtliga sträckor är planerad till 14 december 2013.

– Det är för oss på Veolia Transport en naturlig utökning av den tågtrafik vi redan idag bedriver i södra Sverige. För kunderna kommer det att betyda fler och bättre resmöjligheter, säger Mikael Danielsson, affärsområdeschef Tåg för Veolia Transport.

Veolia Transport bedriver idag Öresundstågstrafiken på den svenska sidan som på vissa sträckor kommer att komplettera det nyvunna uppdraget då det handlar om parallell trafik. Målsättningen är att erbjuda resenärerna en attraktiv tidtabell med hög kvalitet genom god tillförlitlighet och tillgänglighet, vilket regleras genom kvalitetsincitament.

– Vi fokuserar på kvalitet av service både vad gäller fordon och medarbetare. Vi vill arbeta aktivt med kollektivtrafikmyndigheterna för att förbättra trafiken och locka nya kunder till att resa kollektivt. Om vi skall lyckas med att öka kollektivtrafikens marknadsandelar måste vi alla arbeta tillsammans, säger Mikael Danielsson.

Trafiken beräknas uppnå 1,500 000 fordonskilometer per år när den är fullt utbyggd år 2015.