Citytunneln ändrar passagerares resvanor

Foto: Citytunneln

I slutet av mars genomfördes den första resanderäkningen efter det att Citytunneln invigts. Undersökningen har genomförts på Öresundstågen av Skånetrafiken och DSB First. En liknande undersökning där både resandet på Öresundståg och Pågatåg räknas görs nu i oktober månad och det är först med den räkningen man får en totalbild av resandet. Men redan med vårens Öresundstågsräkning kan man se tendenser till att resmönstret ändrats.

Citytunnelns öppnande i december har medfört att många resenärer har ändrat sina resvanor. Till exempel verkar det som om en del resenärer från Eslöv, Höör och Kristianstad flyttat över till Pågatågen. Detta gör att det är svårt att jämföra Öresundstågsresandet före och efter Citytunneln, men några slutsatser går ändå att dra av undersökningen redan nu. 

Malmö C är fortfarande den station i Malmö som har störst Öresundstågsresande. 56 procent av resenärerna startar eller slutar sin resa här. 25 procent av Öresundstågsresenärerna väljer att stiga av eller på vid Triangeln och 19 procent i Hyllie. 2010 gjordes en prognos för hur resandet skulle se ut 2011 och där räknade Skånetrafiken med att 50 procent av resorna skulle ske till och från Malmö C, 36 procent till och från Triangeln och 14 procent till och från Hyllie.

Här sticker framförallt siffrorna för Triangeln ut och här har alltså resvanorna inte ändrats sig lika fort som förutspåddes. En rad faktorer har säkert inverkat på Triangelns siffror. 

– Stationen ligger fortfarande gömd bakom en stor byggarbetsplats och stadsbussarna som ska trafikera Rådmansgatan i nära anslutning till nedgångarna vid stationen kommer inte att tas i bruk förrän 2013, säger Mats Améen, chefsstrateg på Skånetrafiken.

Hyllie har ett betydligt mindre Öresundstågsresande jämfört med när Svågertorp var öppen för Öresundstågstrafik. 

– En förklaring är förmodligen att det är svårare att nå Hyllie från motorvägen än Svågertorp, säger Mats Améen. En annan förklaring är att Danmark nu kan nås från en rad olika platser i Skåne 10 minuter snabbare med Citytunneln. Därför väljer säkert många resenärer som pendlarparkerar att börja och sluta sin tågresa vid en station närmare hemorten. Att Hyllie ändå har ett större resande än prognosen, tyder på att malmöborna har upptäckt att Hyllie är en smidig bytespunkt som kan nås utan att man behöver åka in till centrum.