Konferens om Öresundsmetron

Metron i Köpenhamn. En så kallad Öresundsmetro skulle kunna koppla ihop den danska huvudstadens metrosystem med centrala Malmö. Foto: Christer Wiik

Malmö stad och Köpenhamns kommun har tillsammans under de senaste åren analyserat möjligheterna för att bygga ett nytt kompletterande trafiksystem till Öresundsbron mellan de två städerna. Projektet går under benämningen Öresundsmetron.

Ändamålen för en ny underjordisk förbindelse mellan städerna är flera:

* Kan ge ökad integration mellan Köpenhamn och Malmö/Lund och stärka Öresundsregionen

• Kan ge ökad kapacitet och minskade restider mellan centrala delarna av Köpenhamn och Malmö

• Kan stärka hamnomvandling i båda städerna

• Kan ge ökad plats för annan tågtrafik på Öresundsbron och vid Copenhagen airport – regionala Öresundståg och höghastighetståg

• Kan ge extra tidsfrist till att få persontågs- och godstågsförbindelser över Nordsjälland och HH-tunneln finansierade och byggda

Idag inleds en endagskonferens på temat och platsen är Börshuset i centrala Malmö.

På konferensen diskuteras bland annat följande frågeställningar:

Hur påverkas samhällsutvecklingen och konkurrenskraften för Malmö och Köpenhamn tillsammans?

Vilken sorts trafik kan utvecklas med en Öresundsmetro? Hur kan linjedragning göras?

Hur kan lediggjord kapacitet på Öresundsbron med anslutningar användas?

Hur kan en tunnel byggas? Vilken påverkan på omgivningen kan följden bli? Vad kan den kosta?