Kazakstans regering kan införa förbud mot utländska järnvägsoperatörer

Kazakstans statliga järnvägsbolag har uppmanat landets regering att begränsa tillträdet för utländska tågoperatörer på den lokala marknaden för godstransporter på grund av aggressiv dumpningspolitik.

Enligt Kazakstans Järnvägar är det framför allt ryska transportföretag som opererar på den kazakiska marknaden. Företrädare för Kazakstans Järnvägar har redan skickat brev med klagomål och förslag till Kazakstan premiärminister och bett om antidumpningsåtgärder. Samtidigt vill man utveckla ett system med förmåner och preferenser som uppmuntrar användningen av de nationella järnvägstransporterna.

Ryska och utländska godstransportörer upplever att de utsätts för påtryckningar från den kazakiska regeringen och från Kazakstans Järnvägar.