Klart för bygge av underhållsdepå för tåg i Hässleholm

Detaljplan för bygge av underhållsdepå för tåg i Kärråkra har nu vunnit laga kraft och nu kan Jernhusen planera vidare för bygget så fort ett hyresavtal med en kund skrivits.

Jernhusens förslag för underhållsdepå i Kärråkra har utvecklats i nära samarbete med Hässleholms kommun och det lokala byalaget i Hässleholm. Jernhusen och kommunen presenterade 2012 det förslag som nu vunnit laga kraft. Vid besvärstidens utgång den 11 januari hade inga överklaganden lämnats in.

– Vi är mycket nöjda med utfallet. Behovet av underhållsverkstad är stort i regionen och en strategisk placering och utformning av depå gör arbetet mer effektivt och bidrar därmed till att tågen kommer ut i tid, säger Charlotte Törsleff, kommunikatör på Jernhusen.