Algeriet: tretton utvecklingsprojekt lanserade under de senaste två månaderna

Foto: Patrick Gruben

Trafikministeriet i Algeriet har lanserat 13 projekt under de senaste två månaderna för att utöka och uppgradera Algeriets järnvägssystem i flera wilayas över hela landet. Wilayas är en algerisk administrativ indelning, motsvarande en avdelning, region eller provins.

Under november har sju projekt startats för att utveckla nya linjer bestående 637 kilometer järnväg över ett dussintal wilayas. Projekten omfattar sträckor som förbinder Tougourt och Hasi Messaoud; 154 kilometer, Mecheria och El Bayadh; 130 kilometer och Djelfa och Boughezoul; 140 kilometer. Av de sex projekt som inleddes i december två är helt nya, nämligen en linje som förbinder Bab Ezzouar med Houari-Boumedienes internationella flygplats och en annan som förbinder staden Beni Saf med det nationella järnvägsnätet.

De övriga fyra projekten rör främst uppgradering av linjerna mellan Konstantins-Ramdane Djamel, Ain Témouchent-Senia i Oran och uppgradering järnvägsinfrastrukturen i en förort till Alger. Dessa projekt, för vilka ett finansiellt stöd på 362 miljarder dinarer eller 3 miljarder Euro har beviljats​​, kommer att genomföras av nationella bolag. De 13 övriga projekten kommer att bestå i att bygga ut det befintliga nationella järnvägsnätet på 3 919 kilometer med ytterligare 2 120 kilometer.