Järnvägsprojektet Kars-Tbilisi-Baku kan komma att avbrytas

Sträckan Kars-Tbilisi-Baku

Genomförandet av järnvägsprojektet Kars-Tbilisi-Baku, som är en regional järnvägsförbindelse för att direkt ansluta Turkiet, Georgien och Azerbajdzjan kan komma att stoppas. Enligt färska uttalanden från Georgiens premiärminister, Bizdina Ivanishvili, kanske projektet inte är lönsamt för den georgiska sidan.

Dessa uttalanden har redan orsakat skarp kritik från georgiska partner i projektet, enligt vilka Baku-Tbilisi-Kars-linjen är av regional och internationell betydelse och bör genomföras i tid.

En sådan hållning uttrycktes genom chefen för det azerbajdzjanska transportministeriets presstjänst, Namig Hasanov. Enligt honom är projektet redan stadfäst i ett avtal mellan regeringarna i Azerbajdzjan, Georgien och Turkiet, i vilket den azerbajdzjanska regeringen gav ett löfte om en lånegaranti på  775 miljarder dollar för genomförandet av den georgiska delen av projektet .

Enligt källor som står projektet nära, utreder man för närvarande projektets ekonomiska förutsättningar, men förmodligen kommer det att stara i tid.

Sammanlagt 105 kilometer av den nya linjen kommer att byggas mellan Kars och Akhalkalaki, därav 76 kilometer  i Turkiet och 29 kilometer i Georgien. Den befintliga järnvägen från Akhalkalaki till Marabda och vidare till Tbilisi och Baku kommer att moderniseras.

Den totala längden blir 826 kilometer och linjen kommer att kunna transportera 1 miljon passagerare och 6,5 miljoner ton gods i den första etappen. Etapp II kommer att kunna transportera 3 miljoner passagerare och över 15 miljoner ton gods.