EIB bidrar till upprustningen av Warszawa Metro med 139 miljoner Euro

Foto: Fotomo

Europeiska investeringsbanken, EIB, lånar ut 555 miljoner zloty, cirka 139 miljoner Euro, för att finansiera inköp av ny rullande materiel för Warszawas tunnelbana. EIB-lånet kommer att bidra till inköp av 35 tunnelbanetåg och främja investeringar i den offentliga transportsektorn i Warszawa.

Tjugo av de nya tågen kommer att köras på den nya linjen II i Warszawas tunnelbana som är under uppbyggnad. De andra 15 kommer att användas för att öka turtätheten på den befintliga linjen I.

Eftersom EIBs mål för miljövänliga persontransporter, kommer de nya tunnelbanetågen använda avancerad teknik som ökar energieffektiviteten i Warszawas tunnelbaneflotta. En mer frekvent drift tunnelbana minskar beroendet av personbilar och mildrar därmed de negativa effekterna på miljön förorsakade av transporter.