Mitsubishi skapar testcenter för järnvägen

Foto: Wish F

Mitsubishi Heavy Industries, MHI, bygger Japans första integrerade anläggning för ”System Verification” – med namnet "Mihara Test Center". Anläggningen byggs vid Wadaoki-fabriken ”Mihara Machinery Works” i prefekturen Hiroshima.

Det nya testcentret, som kommer att omfatta en spårslinga på 3,2 kilometer. Verksamheten är tänkt att börja under första halvåret 2014. Meningen är att specifikationer kommer att möta internationella standarder med syftet att främja exporten av urban transportinfrastruktur.

Den nya anläggningen kommer att välkomna externa brukare, som företag, myndigheter och organisationer. Dessa planer kräver att anläggningarna klarar omfattande tester och demonstrationer knutna till "smarta samhällen".

Byggandet av Mihara Test Center syftar främst till att stärka Japans konkurrenskraft när det gäller järnvägar, vilket är en grundpelare i landets exportstrategi när det gäller infrastruktur.

Centret kommer att fungera som ett stöd för i att uppfylla alla internationella standarder på området och för att främja produktutvecklingen. Samtidigt kommer det också till att ytterligare stärka Japans kritikerrosade underhållsystem och hanteringsfunktioner för järnväg.

MHI har redan testbanor på Wadaoki-anläggningen, inte bara för järnvägssystem utan även för APM-system och HSST-tåg byggda för magnetiska levitationssystem. I och med uppförandet av Mihara Testcenter kommer dessa befintliga testbanor att avsevärt förlängas med hjälp av spårslingor som gör testbanan fem gånger längre. De nya testbanorna möjliggör provning i olika miljöer, till exempel prestanda vid en maximal hastighet på 100 kilometer i timmen, buller i kurvor och tester under kontinuerlig drift.

Centret kommer också att ha olika system för att möjliggöra omfattande tester av tåg, signalsystem, kommunikationssystem, drift, förvaltning med mera. Byggarbetet är tänkt att börja i mars 2013, och slutförandet av den första fasen ska ske inom 17 månader.