Järnväg mellan Svappavaara och Kaunisvaara utreds

Foto: Trafikverket

Sveriges riksdag har fattat ett beslut om att skyndsamt utreda en järnvägsförbindelse mellan Kaunisvaara och Svappavaara. Northland Resources, som idag trafikerar sträckan mellan de två orterna med 90 ton tunga lastbilsekipage, välkomnar beslutet.

- En järnväg skulle kunna stärka vår möjlighet att transportera järnmalms­koncen­trat till ett mer konkurrenskraftigt pris. För järnmalmsproducenter är logistiken en stor del av produktionskostnaderna och en järnväg kombinerar viktiga miljö-, trafik­säkerhets- samt kostnadsaspekter. Den planerade järnvägslinjen mellan vår gruva i Kaunisvaara och Svappavaara är en lösning som stärker Northlands möjligheter att bedriva långsiktig gruv­verksamhet i Sverige samtidigt som andra delar av regionens näringsliv får en ny robust transportled som ger möjligheter att nå stora exportmarknader, kommenterar Northlands vd och koncernchef Karl-Axel Waplan.