Vinnarna i Trafikverkets arbetsmiljöpris utsedda

Foto: Christer Bergström

Trafikverkets arbetsmiljöpris ska premiera ett systematiskt arbetsmiljöarbete, engagemang för att skapa en säker arbetsmiljö och minska antalet arbetsplatsolyckor. Bland 44 ansökningar har nu Trafikverket utsett sju vinnare av arbetsmiljöpriset 2012, som för andra året delas ut till både väg- och järnvägsprojekt.

– Trenden fortsätter. Våra entreprenörer arbetar allt mer systematiskt med riskhantering och tar hänsyn till det i produktionsplanering. Det syns att man tar detta på allvar, och att det ger resultat, säger Gunnar Agering, samordnare för Arbetsmiljöpriset på Trafikverket.

Värt att notera är att antalet deltagare ökade även 2012. Förra årets 41 entreprenörer blev i år 44.

Priserna kommer att delas ut nu under december och prissumman är 25 000 kronor samt ett diplom. Prissumman kan användas till personalbefrämjande åtgärder i entreprenaden.

 

Vinnarna av Trafikverkets arbetsmiljöpris 2012:

Abisko östra samt Kopparåsen bangårdsförlängning Entreprenör: Skanska

Bro över Sundsvallsfjärden Entreprenör: JV Sundsvallsbron HB

E 210 Trafikplats Rinkeby Entreprenör: Veidekke

Söderströmstunneln Entreprenör: JVS HB

Norra Länken Trafikplats Värtan Entreprenör: Skanska

Östra förbifarten Katrineholm Entreprenör Skanska

E45 Bohusmotet Entreprenör: Skanska