SJ kör fler snabbtåg Malmö-Stockholm

Foto: Christer Wiik

Från 11 mars utökar SJ snabbtågstrafiken på Södra stambanan. Då kommer det att gå 15 SJ 2000 i vardera riktningen Malmö-Stockholm, jämfört med tidigare 13.

Det innebär en kapacitetsökning på vardagar med 62 procent sedan 2010, eller 1 900 uttryckt i sittplatser .

Dessutom kör SJ 5 InterCity-tåg i vardera riktningen torsdag-måndag som komplettering till den nu utökade snabbtågstrafiken.

Punktligheten har ökat stadigt under senare år på Södra stambanan. 2010 låg den på 76 procent, 2011 på 85 procent och 2012 på 92 procent.