Skanska flyttar berg i Norsborg

Foto: Holger Staffansson, Skanska

Nu är det klart att det är Skanska som har vunnit bergentreprenaden i bygget av Norsborgsdepån. Kunden är SL och ordersumman är på 233 miljoner kronor.

När SL inför ett nytt signalsystem på röda linjen kommer trafiken att kunna bli tätare och nya vagnar kommer att införas. Norsborgsdepån blir plats för löpande underhåll, reparationer och städning av de nya tunnelbanevagnarna.

Projektet omfattar cirka 300 000 kubikmeter berg i 3 kilometer tunnlar och startar omgående för att vara klart i december 2014.