Veidekke tar norskt kontrakt

Foto: Veidekke

Veidekke Entreprenør har ingått ett avtal med det norska Banverket om att bygga 5,75 kilometer dubbelspår för sträcken Farriseidet - Porsgrunn. Det 5,75 kilometer långa dubbelspåret Veidekke kommer att bygga inkluderar två tunnlar och två broar. Skillingsmyr tunneln kommer att vara den längsta med 3 810 meter och kommer att sträcka sig från Telemarks länsgräns för att nå Gunnarsrød vid spetsen för Langangfjorden. På Gunnarsrød kommer det att finnas en 300 meter öppen sträcka, inklusive Gunnarsrød bro, 62 meter lång. Därifrån byggs en tunnel genom Ønnsåsen, 580 meter och en bro över Onna på 228 meter och vidare in i en tunnel genom Storberget. Blästring och säkring av de första 300 meterna från Storberget-tunneln ingår också i Veidekkes kontrakt. Dessutom kommer Veidekke att bygga en vägkorsning på 264 meter och två evakueringstunnlar på sammanlagt drygt 700 meter. Arbetet börjar i mitten av januari och Veidekke ska lämna över sträckan i september 2016.