Nexans vinner kabelkontrakt med SNCF

Foto: Nexans

Franska järnvägsbolaget Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF) har tilldelat Nexans det första kontraktet för konstruktion och tillverkning av en specialkabel med bolagets nya kabelstöldskyddsteknik för järnvägar.

Kabeln kommer att installeras i fyra av de franska regioner där järnvägsnätet ägs och underhålls av den franska motsvarigheten till Trafikverket, Réseau Ferré de France (RFF).

Den jordkabel som Nexans kommer att leverera har en blymantlad kopparledare med en ledararea på 25 mm² och är tillverkad vid Nexans anläggning i Mehun-sur-Yèvre i centrala Frankrike.

De flesta kablar, och särskilt jordkablar, tillverkas oftast av koppar, vilket gör dem mycket värdefulla och attraktiva för tjuvar. I samband med stölden brukar isoleringen som skulle kunna identifiera ägaren brännas bort och kvar blir bara kopparledaren. Till skillnad från mer komplexa och dyra märkningstekniker, till exempel sådana som använder ovanliga jordningselement, baseras Nexans lösning på en kodad brandsäker koppartejp som är inflätad i ledaren.

Punktmatriskoden på tejpen som anger vem som är ägare, RFF i detta fall, ska göra det enkelt att spåra ursprunget på den stulna kopparen när den hamnar hos skrothandlaren, även efter att isoleringen har bränts bort.

– Kopparstölder är ett problem som orsakar allvarliga säkerhets- och driftproblem för järnvägsnät över hela världen, säger Jean Fehlbaum, marknadschef för infrastruktur- och industriprojekt på Nexans. Efter att ha utvecklat denna lösning är vår huvuduppgift att marknadsföra den för återvinningsaktörerna så att de vet vad de ska leta efter, och också se till att potentiella tjuvar förstår att det kommer bli svårare att avyttra stulen järnvägskabel.