Stockholms central ska få bättre tåginformation

Foto: Trafikverket

Nu ska alla som ska åka tåg från Stockholms centralstation kunna få bättre koll på när deras tåg avgår. Nya informationsskyltar ska nämligen sättas upp i kommersiella lokaler och på publika ytor.

Trafikverket har i samarbete med Jernhusen börjat installera nya informationsskyltar både på publika ytor och i kommersiella lokaler.

Helt nytt i sammanhanget är att en mängd kaféer, restauranger, matställen och butiker runt om på Stockholms central nu också har fått elektroniska informationsskyltar med information till resenärerna. Är det tex förseningar i tågtrafiken så slipper man stå i stora hallen och invänta nya tågtider på den stora informationstavlan som för övrigt också ska bytas ut i början av 2013.

– Den drygt 16 meter långa elektroniska informationssylten i avgångshallen ska bytas ut. Det blir mer plats för tåginformation eftersom klockan flyttas och placeras ovanför skylten. säger Tord Nilsson, som är projektledare på Nationellt Underhåll.

Sammanlagt blir det sex moduler med tåginformation med plats för 30 tågavgångar istället för som nu 15 tågavgångar. Även SL:s del av skylten förnyas så den får samma nya teknik som Trafikverkets del av skylten. Totalt kostar det nya skyltsystemet cirka 13 miljoner kronor och det inbegriper bland annat förprojektering, ett nytt högtalarsystem samt skyltar i gångar, kommersiella lokaler och i den nya gröna vänthallen som Jernhusen nu bygger i det övre planet.

På två ställen där det passerar mycket trafikanter ska det även upp tv-monitorer som resenären kan läsa av när de passerar. Dessutom håller Trafikverket på och för samtal om att ha en skylt med tåginformation tvärs över gatan på Cityterminalen där alla flygbussar går. Omkring 250 000 resenärer passerar Stockholms Centralstation varje dag så när nya skyltar ska upp behöver man titta på hur trafikantmassorna går och var skyltarna syns bäst.

– Det är mycket som ska koordineras när skyltsystemet ska på plats. Det förs samtal med handikappsorganisationer, arkitekter, länsantikvarier och inte minst med Jernhusen eftersom vi måste samsas om placeringen på de bästa ytorna. Vi tar också hänsyn till hur folk rör sig i byggnaden så att inte bildas proppar där folkmassorna ska passera, säger Tord Nilsson.