Storsatsning på forskning inom järnväg och väg

Foto: Christer Wiik

Trafikverket, KTH och VTI satsar 200 miljoner kronor på forskning och utveckling inom väg och järnväg. Under en femårsperiod satsar man gemensamt – med fokus drift, underhåll och byggnation.

Satsningen görs inom ramen för branschprogrammet Bana Väg för Framtiden (BVFF), som är ett gemensamt initiativ av Trafikverket, KTH och Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. Programmet bygger på en bred samverkan med universitet, högskolor, forskningsinstitut, entreprenörer, leverantörer och konsulter.

Under en femårsperiod satsas 40 miljoner kronor per år som riktar sig mot forskning och utveckling inom drift, underhåll och byggnation. Syftet är att skapa möjlighet till en kompetensuppbyggnad mellan yrkesgrupper. Samtidigt leder projektet till att svenska företag bygger upp en kompetens som kan leda till nya möjligheter och tillväxt.

– De framtida utmaningarna, till exempel energieffektivitet, en robust infrastruktur och bättre tillgänglighet i storstäderna, kan inte lösas av en ensam aktör. Det kräver ett brett samarbete över gränserna, säger Pontus Gruhs på Trafikverket.

Entreprenörer, leverantörer och konsulter får nu möjlighet att på ett nytt sätt bidra med kunnande och engagemang för att hitta innovationer som gynnar hela väg- och järnvägsinfrastrukturen. 

– Vi stärker svensk forskning och utveckling genom att samverka i större sammansatta projekt. Samtidigt förbättrar vi förutsättningarna att konkurrera internationellt, inte minst inom EU:s ramprogram för forskning och utveckling, säger Pontus Gruhs.