Avtal om fransk-italiensk tunnel

Foto: Alptransit

Frankrike och Italien ger inte upp den 20 år gamla drömmen om en tunnel för höghastighetståg, tänkt att gå mellan de båda länderna under Alperna.

Transportministrarna från respektive land skrev på måndagen under en överenskommelse om finansieringen, enligt vilken länderna förbinder sig att betala en tredjedel av den totala kostnaden på 260 miljarder euro. En stor del av projektet ska finansieras med EU-medel, något som väckt ont blod i ett redan skuldtyngt Europa.

Förespråkarna framhåller att tågtunneln leder till minskade utsläpp då vägtransporterna minskar, medan kritikerna hävdar att det dyra projektet saknar en hållbar finansieringsplan.

Planerna på tågtunneln - som enligt beräkningarna kan tas i drift tidigast 2028 - har orsakat protester i både Italien och Frankrike.

(TT-AFP)